Auktoriserad översättare

Dopply översättningsbyrå har auktoriserade översättare som bestyrker översättningar av exempelvis betyg, intyg, personbevis, registerutdrag samt juridiska handlingar som ska användas i kontakt med myndigheter eller i domstol.

Auktoriserad översättare

Auktoriserade översättare till över 30 språk finns hos Dopply översättningsbyrå

I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare till eller från svenska. En auktoriserad översättare, eller auktoriserad translator som den egentliga benämningen är, har genomgått ett översättarprov i tre delar (juridisk, ekonomisk respektive allmän text). Dopply översättningsbyrå har auktoriserade översättare från engelska till svenska och omvänt samt mellan ytterligare ett 30-tal olika språkkombinationer.

Vad är en auktoriserad översättare?

En översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet är auktoriserad för ett visst språkpar och en viss språkriktning. T.ex. kan en översättare vara auktoriserad från svenska till engelska eller från engelska till svenska. Ett nytt prov måste genomföras för varje språkkombination och språkriktning som översättaren vill bli auktoriserad för. I många andra länder finns motsvarande myndigheter som auktoriserar översättare för översättning till eller från landets språk.

Vad kännetecknar en auktoriserad översättning?

Varje auktoriserad översättare tilldelas ett translatorsnummer. Den auktoriserade översättaren har rätt att stämpla sina översättningar med detta nummer. Vanligt är också att sätta fast en särskild klisterlapp runt dokumenten där translatorsnumret framgår. Det ska även anges vilket auktorisationspråket är samt språkriktning. En auktoriserad översättning (egentligen bestyrkt, då det är översättaren, inte texten, som är auktoriserad) kännetecknas alltså av stämpel och/eller klisterlapp med translatorsnumret, anteckning om auktorisationsspråk och språkriktning samt den auktoriserade översättarens signatur.

Auktoriserad översättare för varje språk?

I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare. Det finns i dagsläget auktoriserade översättare från 29 olika språk till svenska och från svenska till 26 språk. I ett flertal länder finns en instans motsvarande Kammarkollegiet i Sverige för auktorisering av translatorer. En del länder har andra sätt att fastställa att en översättning utförts av en godkänd översättare. Genom att anlita Dopply översättningsbyrå får ni tillgång till de bästa auktoriserade översättarna för ett stort antal språk.

Myndigheter begär ofta att en auktoriserad översättare ska ha bestyrkt översättningen. Om det saknas auktoriserade översättare för språkkombinationen får de givetvis acceptera alternativa lösningar. Vanligtvis löses det så dokumentet först översätts till engelska av en auktoriserad översättare och därefter vidare till målspråket av ytterligare en auktoriserad översättare. Dopply översättningsbyrå har ett stort antal auktoriserade översättare och kan hjälpa er oavsett språkkombination.

Auktoriserad översättare – språk

Nedan är några av de språkkombinationer som våra auktoriserade översättare oftast arbetar med.

  • Svenska till engelska | Engelska till Svenska
  • Svenska till Tyska |Tyska till svenska
  • Svenska till danska | Danska till Svenska
  • Svenska till norska | Norska till Svenska
  • Svenska till finska | Finska till Svenska
  • Svenska till ryska | Ryska till Svenska
  • Svenska till polska | Polska till Svenska
  • Svenska till kinesiska | Kinesiska till Svenska

Auktoriserade översättare

Vi har auktoriserade översättare för ett 30-tal olika språkkombinationer.

Om våra översättningstjänster

Kvalitet att lita på

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet. Genom att kvalitetssäkra alla led i översättningsprocessen kan vi leverera översättningar till låga priser utan att göra avkall på kvaliteten.
Om vårt kvalitetsarbete »

En stabil översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Allt till ett bra pris. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen.
Våra kunder »

Enkelt och smidigt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid och pengar. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Med våra effektiva lösningar sparar ni tid och våra låga priser för översättningar sänker era kostnader.
Kontakta oss »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklar del av vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare.
Om sekretess »