Översätta årsredovisning: 4 konkreta tips

Allt fler företag väljer att översätta sin svenska årsredovisning till andra språk, främst engelska. Årsredovisningen är i mångas ögon företagets allra viktigaste kommunikationsdokument. Här får bolaget inte bara möjlighet att visa hur det gått ekonomiskt under året utan också en chans att presentera sina framtidsvisioner, visa upp företagets hållbarhetsarbete och attrahera potentiella investerare.

Vad ska ni som företag/beställare tänka på? Fyra konkreta tips för en lyckad översättning av årsredovisningen.

1. Kommunikation – utse en kontaktperson

God kommunikation mellan er som uppdragsgivare och översättningsbyrån är A och O för att ett lyckat slutresultat. Utse en nyckelperson hos er som kontaktperson mot översättningsbyrån.

2. Boka in uppdraget tidigt och bestäm datum

För att få tillgång till de skickligaste översättarna krävs mycket god framförhållning. Våren är en hektisk period för översättare som arbetar med årsredovisningar och deras kalendrar blir tidigt fullbokade. Var ute i god tid för att se till att ni prioriteras.

Kontakta oss redan idag för att boka in översättning av er årsredovisning för år 2022 »

3. Välj brittisk eller amerikansk engelska

Det finns en rad skillnader både vad gäller stavning och terminologi mellan språkvarianterna. Har företaget tidigare kommunicerat på engelska och då gjort ett medveten val? I så fall är det naturligt att fortsätta på samma sätt. Om företaget däremot inte aktivt valt tidigare behöver ni nu fråga er vilka de tänkta mottagarna är och om målgrupperna föredrar brittisk eller amerikansk skrivning.

4. Kom överens om ord och begrepp

De flesta företag har i någon form en intern samstämmighet om vilka nyckelord och begrepp som ska användas i verksamhetens kommunikation. En del företag har nyckelbegreppen listade i ett dokument för att underlätta ett konsekvent ordval när nytt material tas fram.

Dela med er av den här interna kunskapen till översättningsföretaget. Upprätta en ordlista eller dela den ni redan har på termer ni föredrar både inom det finansiella området och inom övriga delar som rör verksamheten. I dialog med översättaren kan ni sedan komma överens om terminologin som ska användas. Översättaren ges då också möjlighet att förklara varför någon term måste justeras för att det ska bli helt korrekt. 

Ytterligare några saker att beakta:

–      Be översättningsbyrån om en lathund för översättning av finansiella termer, sifferhantering och finansiella förkortningar på engelska. En lathund hjälper er på företaget att vara sinsemellan konsekventa när ni läser igenom och granskar översättningen.

–      Kräv hög säkerhet – be översättningsbyrån berätta hur de arbetar med filöverföring, kommunikation och texthantering för hög IT-säkerhet.