Översätta årsredovisning

Vi översätter årsredovisningar åt börsnoterade bolag & privatägda företag.

Årsredovisningen är ofta företagets allra viktigaste marknadsföringsdokument ut mot kunder, samarbetspartners och investerare.

Årsredovisningen visar i första hand företagets resultat och finansiella ställning men här ges också goda möjligheter att presentera vilka mål som nåtts, strategin framåt och det är en utmärkt plats att kommunicera företagets kärnvärden.

Översätta årsredovisning

Årsredovisning på engelska

Vanligast är att översätta årsredovisningen till engelska eller tyska. Tänk på att boka in översättningen i god tid hos oss. Tidigt på året är det högt tryck på våra översättare som arbetar med att översätta årsredovisningar till engelska.

Som kund får ni välja om ni vill att vi ska översätta till brittisk eller amerikansk engelska. Vi ser därefter till att text, decimaltecken, förkortningar och termer blir konsekvent översatta till brittisk eller amerikansk engelska. Givetvis ser översättaren även till att årsredovisningens tonalitet bevaras och samtidigt att kulturella skillnader beaktas.

Årsredovisning med hållbarhetsrapport

Det är numera ett lagkrav att större bolag lämnar en hållbarhetsrapport som del av sin årsredovisning. Vi ser även att mindre företag väljer att lyfta fram sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen eller i en separat hållbarhetsrapport.

Våra översättare har mångårig erfarenhet av att översätta texter inom hållbarhet/miljö, CSR och GRI-rapportering. Med deras hjälp blir er hållbarhetsrapport lika bra på engelska som er svenska version.

Sekretess och säkerhet

På Dopply översättningsbyrå är sekretess en självklarhet och våra arbetsflöden utformade utifrån perspektivet att säkerhet alltid går främst. Det innebär konkret att samtliga översättare är bundna av sekretessavtal och att vi gärna skriver på ett separat NDA som ni utformar. Om ni vill ha en bestyrkt översättning av årsredovisningen, utförd av en auktoriserad översättare, är dessa dessutom bundna av sekretess enligt lag.

Vidare innebär vårt säkerhetsarbete det att all filöverföring är krypterad, att våra servrar ligger i Sverige och att vi följer strikta rutiner för dokumenthanteringen.

För särskilt noterade bolag är det helt avgörande att ingen information når utomstående part i förväg. Som börsbolag kan ni känna er trygga med att Dopply översättningsbyrå hanterar er information säkert. Hör gärna av er för mer information och offert. Ni får då också inloggning till vår kundportal för säker filöverföring.

Arbetsgång vid översättning av årsredovisning

Filformat och layout

När vi ska översätta en årsredovisning är det vanligast att vi får den svenska versionen som inDesign-fil (idml). Det är en stor fördel både för oss och för den som gör layouten hos er om det går att se hur den översatta texten ser ut i layouten. En årsredovisning som översätts från svenska till engelska blir nästan alltid längre i antal tecken. I samarbete med er föreslår då vår översättare hur texten kan kortas ner utan att budskapet går förlorat.

Översättningen av årsredovisningen innebär ofta flera korrekturvändor fram och åter mellan oss och de personer som ansvarar för respektive avsnitt hos er. Det är en självklar del av arbetet som alltid ingår i priset.

Vid avtalad deadline levererar vi den översatta årsredovisningen till er i önskat filformat. Antingen får ni en inDesign-fil som er layoutavdelning färdigställer genom att finjustera grafik och textsättning eller så gör vi det jobbet åt er. I sistnämnda fall får ni inDesign-filer samt pdf:er helt färdiga för tryck respektive digital publicering.

översätta årsredovisning

Översätta årsredovisning i CtrlPrint

Vi tillhandahåller även översättningar av årsredovisningar i online-verktyget CtrlPrint. Med CtrlPrint är det möjligt att spåra alla ändringar och kommentarer som såväl uppdragsgivare som översättningsbyrå gör under översättningsprocessen. CtrlPrint har också en mycket bra versionshantering som gör det möjligt att gå tillbaka till tidigare utkast.

Vi har dessutom möjlighet att koppla våra översättningsverktyg direkt till det aktuella projektet i CtrlPrint med en säker överföring. Fråga oss gärna mer om möjligheterna att översätta er årsredovisning i CtrlPrint.

Om våra översättningstjänster

Kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen. Om vårt kvalitetsarbete »

Enkelt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete eller layout behövs ordnar vi det. Våra enkla och effektiva lösningar frigör tid hos våra kunder. Kontakta oss »

Översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen. Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. Om sekretess »