fbpx

Översätta årsredovisning

Årsredovisning på engelska

I många fall är årsredovisningen företagets allra viktigaste marknadsföringsdokument ut mot kunder, samarbetspartners och investerare. Med en årsredovisning översatt till brittisk eller amerikansk engelska kan ni nå ut till intressenter internationellt.

Årsredovisningen visar i första hand företagets resultat och finansiella ställning men här ges också goda möjligheter att presentera vilka mål som nåtts, strategin framåt och det är en utmärkt plats att kommunicera företagets kärnvärden.

Översättningsbyrå - årsredovisning

KUNDER

Varför välja Dopply?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply för att få er årsredovisning översatt.

Endast kvalificerade facköversättare med rätt branschkompetens

Mycket stor erfarenhet av hållbarhetsrapportering

Rätt terminologi och överensstämmelse med FAR-riktlinjer

Konkurrenskraftiga priser tack vare effektiv användning av den senaste översättningstekniken

Trygg och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden

Boka i god tid!

Många företag vill få sin årsredovisning översatt till engelska i februari till mars. Var därför ute i god tid och boka in er översättning så att ni vet att våra språkexperter har avsatt tid för just er årsredovisning.

Branschtermer och fackuttryck

Årsredovisning med branschtermer? Våra facköversättare är inte bara experter på att översätta årsredovisningar utan också specialiserade olika ämnesområden. Vi ser till att ni får precis rätt facköversättare för er bransch.

Hållbarhetsredovisning

Det är numera ett lagkrav för publika bolag och en självklarhet för många andra att i årsredovisningen presentera företagets miljö- och hållbarhetsarbete. Vi har många års erfarenhet av hållbarhetsrapportering som en integrerad del av årsredovisningen.

Sekretess och datasäkerhet

Informationssäkerhet är en helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner för att se till att våra kunders data alltid är skyddad och behandlas helt konfidentiellt. Vid behov tecknar vi givetvis ett NDA mer er.

Översätta årsredovisning – arbetsgång

 1. Planering av datum
  Tillsammans planerar vi datum för materialinskick, första översättningsversionen, feedback och slutleverans.
 2. Materialinskick
  Vi tar emot era texter inDesignfiler, PDF- eller Word-format via vår kundportal. Referensmaterial och style guides är alltid användbara.
 3. Översättning
  En av våra facköversättare översätter årsredovisningen och så snart en del är klar för granskning går den vidare till korrektur.
 4. Korrektur
  En annan facköversättare granskar översättningen och ger förslag på alternativa formuleringar. Översättaren går igenom ändringsförslagen.
 5. Leverans av första översättningsversion
  Vid behov kan delleverans ske av texter som ni behöver få snabbare. I annat fall levererar en första komplett version av den översatta årsredovisningen via vår kundportal.
 6. Feedback
  Vi värdesätter er feedback och justerar texten utifrån den. Om översättaren avråder från en ändring, förklarar vi varför.
 7. Slutleverans
  Vi levererar årsredovisningen i det format ni önskar, som inDesign-filer, PDF:er för digital eller tryckt distribution eller som Word-filer.

Översätta årsredovisning i CtrlPrint

Vi tillhandahåller även översättningar av årsredovisningar i online-verktyget CtrlPrint. Med CtrlPrint är det möjligt att spåra alla ändringar och kommentarer som såväl uppdragsgivare som översättningsbyrå gör under översättningsprocessen. CtrlPrint har också en mycket bra versionshantering som gör det möjligt att gå tillbaka till tidigare utkast.

Med hjälp av CtrlPrint:s Transfer Manager och programmet Adobe inCopy kan vi koppla våra översättningsverktyg direkt till det aktuella projektet i CtrlPrint via en säker överföring. Fråga oss gärna mer om möjligheterna att översätta er årsredovisning med CtrlPrint.