Översätta årsredovisning

Årsredovisning på engelska

I många fall är årsredovisningen företagets allra viktigaste marknadsföringsdokument ut mot kunder, samarbetspartners och investerare. Med en årsredovisning översatt till brittisk eller amerikansk engelska kan ni nå ut till intressenter internationellt.

Årsredovisningen visar i första hand företagets resultat och finansiella ställning men här ges också goda möjligheter att presentera vilka mål som nåtts, strategin framåt och det är en utmärkt plats att kommunicera företagets kärnvärden. Få offert idag »

översätta årsredovisning, planering
Översätta årsredovisning - boka

Boka i god tid!

Många företag vill få sin årsredovisning översatt till engelska i februari till mars. Var därför ute i god tid och boka in er översättning så att ni vet att våra språkexperter har avsatt tid för just er årsredovisning.

Översätta årsredovisning - branscher

FACKUTTRYCK

Årsredovisning med branschtermer? Våra facköversättare är inte bara experter på att översätta årsredovisningar utan också specialiserade olika ämnesområden. Vi ser till att ni får precis rätt facköversättare för er bransch.

Översätta årsredovisning: miljö- och hållbarhetsredovisning

MILJÖredovisning

Det är numera ett lagkrav för publika bolag och en självklarhet för många andra att i årsredovisningen presentera företagets miljö- och hållbarhetsarbete. Vi har många års erfarenhet av hållbarhetsrapportering som en integrerad del av årsredovisningen

Översätta årsredovisning till engelska

BRITTISK / AMERIKANSK

Det är allra vanligast att företag vill få sin årsredovisning översatt till engelska. Bestäm i ett tidigt skede om ni vill ha brittisk eller amerikansk engelska. Vi har facköversättare som översätter årsredovisningar för såväl UK som USA.

översättA årsredovisning: steg för steg

 1. Projektplanering
  Tillsammans med er planerar vi in datum för inskickande av material, leverans av första översättningsversionen, datum för att inkomma med feedback samt slutleveransdatum.
 2. Material från uppdragsgivare
  När det gäller översättning av årsredovisningar får vi oftast svenska inDesignfiler (idml) att utgå ifrån. Vid behov kan vi givetvis även ta emot texter i PDF- eller Word-format. Referensmaterial, style guides och annan bakgrundsinformation är alltid till nytta.
 3. Översättning
  Facköversättaren i ert dedikerade team översätter hela årsredovisningen till engelska eller annat språk. Om ni behöver få vissa av texterna översatta snabbare, t.ex. intervjuer som ska godkännas, börjar vi givetvis med dem. I samband med årsredovisningen översätter vi också ofta Styrelsen utvärdering och bolagets Bokslutskommuniké.
 4. Korrektur
  Vi låter alltid ytterligare en facköversättare granska översättningen för att se till att inga fel smugit sig in och denne kan också ge förslag på alternativa formuleringar. Översättaren får sedan gå igenom ändringsförslagen som korrekturläsaren gett.
 5. Feedback från uppdragsgivare
  Vi värdesätter all feedback från er som uppdragsgivare. NI känner er organisation och er målgrupp bäst. Utifrån er feedback gör vi justeringar i texten. Om översättaren skulle anse att vissa av era förslag innebär att det blir fel i texten förklarar vi varför vi avråder från ändringen. Om flera korrekturrundor behövs fortsätter vi naturligtvis tills ni känner er helt nöjda.
 6. Leverans
  Vi levererar den färdiga årsredovisningen i det format ni föredrar. Om ni har en egen marknadsföringsavdelning inhouse eller anlitar en fristående byrå kan vi leverera textjusterade inDesign-filer till dem. Om ni hellre vill att vi ska ta fram pdf:er för distribution digitalt och i tryck gör vi det. Leverans som Word-fil eller PDF går självklart lika bra.

Översätta årsredovisning i CtrlPrint

Vi tillhandahåller även översättningar av årsredovisningar i online-verktyget CtrlPrint. Med CtrlPrint är det möjligt att spåra alla ändringar och kommentarer som såväl uppdragsgivare som översättningsbyrå gör under översättningsprocessen. CtrlPrint har också en mycket bra versionshantering som gör det möjligt att gå tillbaka till tidigare utkast.

Med hjälp av CtrlPrint:s Transfer Manager och programmet Adobe inCopy kan vi koppla våra översättningsverktyg direkt till det aktuella projektet i CtrlPrint via en säker överföring. Fråga oss gärna mer om möjligheterna att översätta er årsredovisning med CtrlPrint.

Om våra översättningstjänster

Kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen. Om vårt kvalitetsarbete »

Enkelt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete eller layout behövs ordnar vi det. Våra enkla och effektiva lösningar frigör tid hos våra kunder. Kontakta oss »

Översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen. Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. Om sekretess »