CSR & Hållbarhet

Dopply översättningsbyrå tillhandahåller översättningar inom miljö, CSR och hållbarhet åt företag och myndigheter.

Som kund får ni hjälp av kvalificerade facköversättare med lång yrkeserfarenhet. Vid översättningar inom miljöområdet arbetar Dopply översättningsbyrå uteslutande med facköversättare som antingen har utbildning inom eller mångårig erfarenhet från miljösektorn.

Vi utför översättningar inom miljö och hållbarhet åt konsultbolag, kommunikationsbyråer, större företagskoncerner och andra företag med nationell och internationell närvaro. Bland våra kunder finns även andra översättningsbyråer.

Ämnen och branscher för översättningar inom miljö, CSR och hållbarhet

Inom ämnesområdena miljö, CSR och hållbarhet arbetar vi främst med privata företag och organisationer Det rör sig i många fall om uppdragsgivare som har ett löpande behov av översättning av miljö- och CSR-relaterad information och som ställer höga krav på noggrannhet och leveranssäkerhet.

 • CSR-rapporter, audits
 • Hållbarhetsredovisningar
 • GRI-rapportering
 • Kvalitetsledningssystem
 • Miljöredovisningar
 • Lagefterlevnadsrapporter
 • Miljö- & CSR-policies
 • ISO-certifiering
 • Informationsblad
 • Strategier
 • Styrdokument
 • Code of Conduct
 • Regelverk
 • Artiklar
 • CSR-utveckling
 • Undervisningsmaterial
 • Miljökonsekvensbeskrivningar

Språk vid översättningar inom finans

Vi hanterar i stort sett alla efterfrågade språk för miljörelaterade översättningar. Några av de vanligast förekommande språken är svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, polska och kinesiska. Sammanlagt erbjuder vi översättningar till över 60 olika språk.

Om våra översättningstjänster

Kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen. Om vårt kvalitetsarbete »

Enkelt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete eller layout behövs ordnar vi det. Våra enkla och effektiva lösningar frigör tid hos våra kunder. Kontakta oss »

Översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen. Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. Om sekretess »