Översättningar inom CSR & hållbarhet

Dopply översättningsbyrå tillhandahåller översättningar inom miljö, CSR och hållbarhet åt företag och myndigheter. Som kund får ni hjälp av kvalificerade facköversättare med lång yrkeserfarenhet. Vid översättningar inom miljöområdet arbetar Dopply översättningsbyrå uteslutande med facköversättare som antingen har utbildning inom eller mångårig erfarenhet från miljösektorn.

Översättningsbyrå CSR

Dopply tillhandahåller facköversättningar inom miljö och CSR.

Vi utför översättningar inom miljö och hållbarhet åt konsultbolag, kommunikationsbyråer, större företagskoncerner och andra företag med nationell och internationell närvaro. Bland våra kunder finns även andra översättningsbyråer.

Språk vid översättningar inom miljö och CSR

Vi hanterar i stort sett alla efterfrågade språk för miljörelaterade översättningar. Några av de vanligast förekommande språken är svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, polska och kinesiska. Sammanlagt erbjuder vi översättningar till över 60 olika språk.

Ämnen och branscher för översättningar inom miljö, CSR och hållbarhet

Inom ämnesområdena miljö, CSR och hållbarhet arbetar vi främst med privata företag och organisationer Det rör sig i många fall om uppdragsgivare som har ett löpande behov av översättning av miljö- och CSR-relaterad information och som ställer höga krav på noggrannhet och leveranssäkerhet.

 • CSR-rapporter, audits
 • Hållbarhetsredovisningar
 • GRI-rapportering
 • Kvalitetsledningssystem
 • Miljöredovisningar
 • Lagefterlevnadsrapporter

 • Miljö- & CSR-policies
 • ISO-certifiering
 • Informationsblad
 • Strategier
 • Styrdokument
 • Code of Conduct

 • Regelverk
 • Artiklar
 • CSR-utveckling
 • Undervisningsmaterial
 • Miljökonsekvensbeskrivningar

Auktoriserade översättare inom CSR och Sustainability

Dopply översättningsbyrå kan naturligtvis även tillhandahålla CSR- och sustainabilityöversättningar som är bestyrkta av våra auktoriserade översättare. Detta är ett vanligt krav vid översättning av en kombinerad års- och CSR-redovisning. Vi har ett stort antal auktoriserade översättare med CSR-inriktning och hjälper er gärna med detta. Sammanlagt erbjuder vi bestyrkta översättningar till ett 30-tal olika språk. Auktoriserade översättare »

Om våra översättningstjänster

Kvalitet att lita på

Att välja rätt översättningsbyrå vid översättning av miljörelaterad dokumentation är viktigt för bra slutresultat. Översättaren behöver var insatt i aktuell miljöterminologi och ha god kunskap om CSR för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen.
Om vårt kvalitetsarbete »

En stabil översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen.
Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare.
Om sekretess »

Enkelt och smidigt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i valfritt format, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete, textsättning eller layout behövs ordnar vi det. Genom att erbjuda enkla och effektiva lösningar frigör vi tid hos våra kunder.
Kontakta oss »

Översättningar till rätt pris

Våra kunder efterfrågar självfallet konkurrenskraftiga priser för miljö- och CSR-översättningar. Våra priser är bland de lägsta på marknadens för högkvalitativa översättningar. Att vi kan erbjuda översättningar till låga priser betraktar vi som en stark konkurrensfördel.  
Pris översättning »