fbpx

Energiteknik

Översättningsbyrån för energiteknik

På Dopply översättningsbyrå har vi gedigen erfarenhet av att arbeta med översättningar inom energiteknik, med särskilt fokus på hållbara energilösningar. Översättning inom energiteknik ställer höga krav på expertis inom teknisk terminologi. För att säkerställa kvaliteten på våra översättningar av tekniska manualer inom energiteknik, lägger vi stor vikt vid att förstå användarupplevelsen och maskinernas funktioner, samt att följa de senaste trenderna och innovationerna inom området.

KUNDER

Varför välja Dopply för översättningar inom energiteknik?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner för era översättningar inom energiteknik och hållbara energilösningar.

Endast kvalificerade tekniska facköversättare med inriktning mot energiteknik

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Översättare med genuint intresse för energibranschen med stor kunskap om ny teknik och grön energi

Våra översättare använder den allra senaste, smarta AI-drivna översättningstekniken

Trygg och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden

Översättningar inom batteriteknik

Våra tekniska facköversättare med specialisering inom batteriteknik har djupgående kunskap om de tekniska specialtermer som används. På Dopply översättningsbyrå har vi under många år arbetat regelbundet med översättning av texter relaterade till litiumjonbatterier, batterihanteringssystem, energilagringsteknik och laddinfrastruktur.

Vår erfarenhet inom batteriteknik har gett oss en djup förståelse för de specifika utmaningar och behov som råder inom området. Våra tekniska facköversättare har gedigen kunskap om de tekniska termerna som används inom batteritekniken, såsom batterimoduler, laddningsregulatorer, batterihanteringssystem (BMS), celldiagnostik och andra centrala ämnesområden. Vi har även god förståelse för behoven av dokumentation rörande cellmontage, kvalitetskontroller, automatisering och FoU. Självklart är våra översättare vana vid standarder såsom IEC 62660, som beskriver kraven på prestanda och testning av batterisystem för elbilar och hybridfordon.

circle fill=”#f2f2fa” opacity=”.8″ r=”5.36″ cy=”8.36″ cx=”8.36″> Rätt teknisk terminologi

Översättning inom energiteknik ställer mycket höga krav på terminologikunskap, analytisk förmåga och förståelse av såväl käll- som målspråkets praktiska kontext. Våra kvalificerade tekniska översättare har också mycket god kunskap om den senaste utvecklingen inom ny energiteknik.

Kvalificerade facköversättare för rätt teknisk terminologi inom energiteknik

Dopply översättningsbyrå arbetar i överensstämmelse med EU-förordningar (tex RED II / EED)

Specialistkunskaper inom nyckelområden som batterilagring, vätgasinfrastruktur samt lösningar för energi-överföring och -optimering.

Smart effektiv teknik

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Våra översättare arbetar med kundspecifika terminologidatabaser, smarta översättningsverktyg och automatiserade arbetsflöden. I samråd med er kan även AI-drivna tredjepartsverktyg appliceras i arbetsflödet.

Översättarna använder marknadens mest kraftfulla översättningsverktyg

Effektiva kundanpassade arbetsflöden med versionshantering för uppföljning

Konsekvent terminologihantering med interaktiv efterlevnadskontroll

Smart teknik som ger hög kapacitet och därmed är tids- och kostnadseffektiv

Dedikerat översättarteam

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma tekniskt inriktade facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam lär känna er företagsterminologi och vet vilka särskilda önskemål ni har.

Minst två dedikerade facköversättare samt projektledare

Ert översättarteam lär känna företaget och hur ni vill uttrycka er

Konsekvent språk och terminologi över tid

Vid behov finns kvalificerade facköversättare tillgängliga som ersättare

Sekretess och datasäkerhet

Informationssäkerhet är en helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner för att se till att våra kunders data alltid är skyddad och behandlas helt konfidentiellt.

Samtliga översättare och intern personal är bundna av sekretessavtal

Kontinuerligt övervakad och uppdaterad IT-miljö med hög säkerhet

Krypterad filöverföring samt at-rest-kryptering av lagrade filer

Vid behov ingås NDA, tillhandahållet av er som uppdragsgivare