fbpx

Finansiell översättning

Facköversättningar inom bank, finans & fintech

Finansiell översättning är ett område i ständig utveckling. Både ny teknik och uppdaterade regelverk påverkar terminologin inom det finansiella språket. Vi hjälper företag inom bank, finans och fintech att kommunicera effektivt globalt med specialiserade översättningstjänster.

Översättningsbyrå - bank, finans och fintech

KUNDER

Varför välja Dopply för översättning inom bank och finans?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner för era översättningar inom bank, finans och fintech.

Endast kvalificerade facköversättare med finansiell specialisering

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Överensstämmelse med gällande finansiella regelverk och EU-förordningar

Våra översättare använder den allra senaste, AI-drivna översättningstekniken

Effektiv och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden

Finansiell översättning

Våra facköversättare är specialiserade inom bank och finans och har lång erfarenhet av arbeta med texter för den finansiella marknaden. Vi hjälper återkommande företag med översättning av exempelvis årsredovisningar, prospekt och fondinformation (PRIIPs KID) samt fintech-appar.

Mest efterfrågade, förutom engelska, är språken i vårt närområde som svenska, tyska, danska, norska, finska, nederländska, franska och polska.

 • Affärsplaner
 • Aktieprospekt
 • Analyser
 • Audits
 • Bokslutskommunikéer
 • Bolagsordningar
 • Budgetar / prognoser
 • Börsrapporter
 • Delårsrapporter
 • Emissioner / nyemissioner
 • Finansiella avtal
 • Finansiella rapporter
 • Fintech-appar
 • Fondprospekt
 • Försäkringsdokument 
 • IPO:s
 • Investeringspolicyer
 • KIID / PRIIPs KID
 • Kvartalsrapporter
 • Marknadsanalyser
 • Marknadsföringsmaterial
 • Obligationsvillkor
 • Pressreleaser
 • Program / UI
 • Revisionsrapporter
 • Riskanalyser
 • Årsredovisningar

Finansiella språkexperter

Finansiell översättning ställer mycket höga krav på språkkunskaper, analytisk förmåga och förståelse av såväl käll- som målspråkets kontext. Dessutom krävs detaljerad kunskap om gällande regelverk. Våra kvalificerade facköversättare har den kompetens som krävs.

Facköversättare som förstår marknaden

Specialisering inom bank & finans

Översättningar överensstämmande med gällande EU-förordningar och nationell reglering

Hög kapacitet och korta leveranstider tack vare erfarna översättare och smart teknik

Dedikerat översättarteam

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma finansiellt inriktade facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam lär känna er företagsterminologi och veta vilka särskilda önskemål ni har.

Minst två dedikerade facköversättare samt projektledare

Ert översättarteam lär känna företaget och hur ni vill uttrycka er

Konsekvent språk och terminologi över tid

Vid behov finns kvalificerade facköversättare tillgängliga som ersättare

Smart effektiv teknik

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Våra översättare arbetar med kundspecifika terminologidatabaser, smarta översättningsverktyg och automatiserade arbetsflöden.

Översättarna använder marknadens mest kraftfulla översättningsverktyg

Effektiva kundanpassade arbetsflöden med versionshantering för uppföljning

Konsekvent terminologihantering med interaktiv efterlevnadskontroll

Smart teknik som ger hög kapacitet och därmed är tids- och kostnadseffektiv

Sekretess och datasäkerhet

Informationssäkerhet är en helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner för att se till att våra kunders data alltid är skyddad och behandlas helt konfidentiellt.

Samtliga översättare och intern personal är bundna av sekretessavtal

Kontinuerligt övervakad och uppdaterad IT-miljö med hög säkerhet

Krypterad filöverföring samt at-rest-kryptering av lagrade filer

Vid behov ingås NDA, tillhandahållet av er som uppdragsgivare