Finansiell översättning

finans, fintech & ekonomi

Finansiell översättning behöver utföras av specialiserade facköversättare som uteslutande arbetar med texter inom ekonomi och finans. Språket, begreppen och terminologin inom finans är i konstant utveckling. Inte minst inom fintech. Samtidigt är en stor del av de finansiella texterna styrda av regelverk med strikt terminologi.

Det är därför helt avgörande att översättaren håller sig à jour med ny terminologi, kan regelverken och förstår kontexten där översättningen ska användas. Allt måste vara helt korrekt i en marknadsanalys, en årsredovisning eller i ett fondprospekt.

Kontakta oss för mer information om våra effektiva lösningar »

finansiell översättning

Fördelar med att välja Dopply för finansiell översättning

Finansiella språkexperter

Finansiell översättning ställer mycket höga krav på språkkunskaper, analytisk förmåga och förståelse av såväl käll- som målspråkets kontext. Översättningar inom finans, ekonomi och fintech utförs alltid av våra erfarna facköversättare med finansiell specialisering.

dedikerat översättaRTEAM

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma finansiellt inriktade facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam kommer sätta sig in i er verksamhet, lära känna er företagsterminologi och veta vilka särskilda önskemål ni har.

Översättningsbyrå medicin - arbetsflöde

Effektivt arbetsflöde

För att kunna hålla jämn hög kvalitet både över tid och i tidspressade situationer är ett tydligt och effektivt arbetsflöde centralt. Varje steg i översättningsprocessen dokumenteras i vårt projekthanteringssystem. Tack vare en tydlig arbetsgång kan vi leverera kvalitetssäkrade översättningar varje gång.

Smart översättningsteknik

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Med hjälp av kundspecifika terminologidatabaser, smarta översättningsprogram och krypterad filhantering kan vi exempelvis leverera komplexa storskaliga översättningar eller ingå som del av en agil produktutveckling.

Finansiell översättning av:

 • Affärsplaner
 • Aktieprospekt
 • Analyser
 • Audits
 • Bokslutskommunikéer
 • Budgetar / prognoser
 • Börsrapporter
 • Delårsrapporter
 • Emissioner / nyemissioner
 • Finansiella avtal
 • Finansiella rapporter
 • Fintech-appar
 • Fondprospekt
 • Försäkringsdokument 
 • IPO:s
 • Kvartalsrapporter
 • Marknadsanalyser
 • Marknadsföringsmaterial
 • Pressreleaser
 • Program / UI
 • Revisionsrapporter
 • Riskanalyser
 • Årsredovisningar

Om våra översättningstjänster

Kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen. Om vårt kvalitetsarbete »

Enkelt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete eller layout behövs ordnar vi det. Våra enkla och effektiva lösningar frigör tid hos våra kunder. Kontakta oss »

Översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen. Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. Om sekretess »