Leveranstider för översättningar

Våra kunder förutsätter att deras översättningar levereras i tid och för oss är det givetvis en självklarhet att alltid hålla avtalade deadlines.

Leveranstid översättning

Vi är måna om att alltid hålla överenskommen leveranstid

Leveranssäkerheten är en av våra konkurrensfördelar. Tack vare ett stort antal erfarna facköversättare och effektiv projekthantering har vi möjlighet att leva upp till högt ställda krav.

Standard

Normal leveranstid är 5 – 10 arbetsdagar beroende på hur stor textmängd det rör sig om. Textens ämnesområde, svårighetsgrad, språkkombination och textformat är faktorer som påverkar leveranstiden.

Express

Vid behov kan vi leverera översättningar med mycket kort varsel. Express innebär att översättningen har en leveranstid på 1-3 arbetsdagar beroende på textens svårighetsgrad, språkkombination och textformat. Vi erbjuder även layout- och tryckproduktion med expressleverans.

Större omfattning

Vid större översättningsuppdrag sker leverans enligt en överenskommen tidsplan som kan omfatta delleveranser.

Leveransformat för översättningar

Vi kan ta emot material i de flesta filformat för PC och Mac. Det går också bra att skicka oss material via vanlig post. Det är en fördel om vi får texten som en Word-, Excel-, PowerPoint-, PDF- eller textfil. Normaluppdraget levereras elektroniskt via e-post i samma format som originaltexten eller i annat format enligt överenskommelse. Om ni föredrar utskrift per post (A-porto) ordnar vi det. Bestyrkta översättningar, med en auktoriserad översättares påskrift, levereras alltid per post.

Om våra översättningstjänster

Kvalitet att lita på

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet. Genom att kvalitetssäkra alla led i översättningsprocessen kan vi leverera översättningar till låga priser utan att göra avkall på kvaliteten.
Om vårt kvalitetsarbete »

En stabil översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Allt till ett bra pris. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen.
Våra kunder »

Enkelt och smidigt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid och pengar. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Med våra effektiva lösningar sparar ni tid och våra låga priser för översättningar sänker era kostnader.
Kontakta oss »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklar del av vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare.
Om sekretess »