fbpx

Medicinsk översättning

Facköversättningar inom medicin, medicinteknik och e-hälsa

Översättning relaterad till medicintekniska produkter, läkemedel, sjukvård och e-hälsa ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och expertis inom medicinsk terminologi. Medicinsk översättning kan därför endast utföras av specialiserade facköversättare. De är vana vid att arbeta med material avsett för olika patientgrupper eller för professionen samt med regulatorisk dokumentation.

Översättningsbyrå för medicinsk översättning

KUNDER

Varför välja Dopply för översättningar inom medicinsk översättning?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner

Endast kvalificerade facköversättare med rätt specialisering inom medicin

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Överensstämmelse med gällande EU-förordningar som MDR och IVDR

Vi använder den allra senaste, smarta översättningstekniken

Trygg och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden

Medicinsk översättning & medicinteknisk översättning

Våra facköversättare är specialiserade inom medicin eller inriktade mot översättning av dokument relaterade till medicintekniska produkter. Vi hjälper återkommande företag med översättning av exempelvis bruksanvisningar (IFU), dokumentation enligt MDR/IVDR, patientinformation och appar inom e-hälsa och digital vård. Nedan är några av de olika texter vi kan hjälpa er översätta inom medicin, medicinteknik och digital vård.

 •  Appar inom e-hälsa och digital vård
 • Bipacksedlar
 • Bruksanvisningar (IFU),
 • MDR/IVDR-dokumentation
 • Forskningsrapporter
 •  Kliniska studier
 • Marknadsmaterial
 • Medicintekniska broschyrer
 • Patientinformation
 • Pressmeddelanden
 •  Produktbeskrivningar
 • Rapporter
 • Undertexter till instruktionsfilmer
 • Utbildningsmaterial
 • Vetenskapliga artiklar

Mest efterfrågade, förutom engelska och svenska, är de nordiska språken danska, finska och norska. Vi arbetar även med europeiska språk som tyska, franska tjeckiska, nederländska, polska och ytterligare ett 20tal språk.

 • Allergologi
 • Allmänmedicin
 • Anestesi och intensivvård
 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Endokrinologi och diabetologi
 • Gastroenterologi och hepatologi
 • Hematologi
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Internmedicin
 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk fysiologi
 • Lungsjukdomar
 • Neuroradiologi
 • Njurmedicin
 • Obstetrik och gynekologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Plastikkirurgi
 • Radiologi
 • Rehabiliteringsmedicin
 • Reumatologi
 • Urologi
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-, näs- och halssjukdomar

Rätt medicinsk terminologi

Översättning inom medicin ställer mycket höga krav på språkkunskaper, analytisk förmåga och förståelse av såväl käll- som målspråkets praktiska kontext. Våra kvalificerade facköversättare har den specialisering som krävs.

Facköversättare med särskild specialisering inom medicin & ehälsa

Samtliga översättningar granskas av två medicinskt inriktade facköversättare

Överensstämmelse med EU-förordningar (tex MDR / IVDR)

Systematiskt arbetssätt för konsekvent och riktig medicinsk terminologi

Dedikerat översättarteam

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma medicinskt inriktade facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam lär känna er företagsterminologi och vet vilka särskilda önskemål ni har.

Minst två dedikerade facköversättare samt projektledare

Ert översättarteam lär känna företaget och hur ni vill uttrycka er

Konsekvent språk och terminologi över tid med hjälp av senaste översättningstekniken

Vid behov finns kvalificerade facköversättare tillgängliga som ersättare

Smart effektiv teknik för medicinsk översättning

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Våra översättare arbetar med kundspecifika terminologidatabaser, AI-drivna verktyg och automatiserade arbetsflöden.

Översättarna använder marknadens mest kraftfulla AI-översättningsverktyg

Effektiva kundanpassade arbetsflöden med versionshantering för uppföljning

Konsekvent terminologihantering med interaktiv efterlevnadskontroll

Effektiv översättningsprocess som ger er både lägre pris och snabbare leveranser

Sekretess och datasäkerhet vid medicinsk översättning

Informationssäkerhet är en helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner för att se till att våra kunders data alltid är skyddad och behandlas helt konfidentiellt.

Samtliga översättare och intern personal är bundna av sekretessavtal

Kontinuerligt övervakad och uppdaterad IT-miljö med hög säkerhet

Krypterad filöverföring samt at-rest-kryptering av lagrade filer

Vid behov ingås sekretessavtal (NDA), med er som uppdragsgivare.