Medicinsk översättning

Facköversättningar inom medicin, medicinteknik och ehälsa

Översättning relaterad till medicintekniska produkter, läkemedel, sjukvård och ehälsa ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och expertis inom medicinsk terminologi. Våra facköversättare är specialiserade inom det medicinska området och vana vid att arbeta med material avsett för olika patientgrupper eller professionen samt med regulatorisk dokumentation.

Översättningsbyrå för medicinsk översättning

Varför välja Dopply för medicinsk översättning?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner för era översättningar inom medicin och medicinteknik.

Endast kvalificerade facköversättare med rätt specialisering inom medicin

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Överensstämmelse med gällande EU-förordningar (t.ex. IVDR / MDR)

Vi använder den allra senaste, smarta översättningstekniken

Trygg och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden

Medicinsk och medicinteknisk översättning

Våra facköversättare är specialiserade inom medicin eller inriktade mot översättning av dokument relaterade till medicintekniska produkter. Vi hjälper återkommande företag med översättning av exempelvis bruksanvisningar (IFU), dokumentation enligt MDR/IVDR, patientinformation och appar inom ehälsa och digital vård.

Mest efterfrågade, förutom engelska och svenska, är språken i vårt närområde och europeiska språk som tyska, danska, norska, finska, nederländska, tjeckiska och polska.

 • Allergologi
 • Allmänmedicin
 • Anestesi och intensivvård
 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Endokrinologi och diabetologi
 • Gastroenterologi och hepatologi
 • Hematologi
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Internmedicin
 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk fysiologi
 • Lungsjukdomar
 • Neuroradiologi
 • Njurmedicin
 • Obstetrik och gynekologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Plastikkirurgi
 • Radiologi
 • Rehabiliteringsmedicin
 • Reumatologi
 • Urologi
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-, näs- och halssjukdomar

Rätt medicinsk terminologi

Översättning inom medicin ställer mycket höga krav på språkkunskaper, analytisk förmåga och förståelse av såväl käll- som målspråkets praktiska kontext. Våra kvalificerade facköversättare har den specialisering som krävs.

Kvalificerade facköversättare för rätt medicinsk terminologi

Samtliga översättningar granskas av två medicinskt inriktade facköversättare

Överensstämmelse med EU-förordningar (tex MDR / IVDR)

Facköversättare med särskild specialisering inom ehälsa

Dedikerat översättarteam

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma finansiellt inriktade facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam lär känna er företagsterminologi och veta vilka särskilda önskemål ni har.

Minst två dedikerade facköversättare samt projektledare

Ert översättarteam lär känna företaget och hur ni vill uttrycka er

Konsekvent språk och terminologi över tid

Vid behov finns kvalificerade facköversättare tillgängliga som ersättare

Smart effektiv teknik

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Våra översättare arbetar med kundspecifika terminologidatabaser, smarta översättningsverktyg och automatiserade arbetsflöden.

Översättarna använder marknadens mest kraftfulla översättningsverktyg

Effektiva kundanpassade arbetsflöden med versionshantering för uppföljning

Konsekvent terminologihantering med interaktiv efterlevnadskontroll

Smart teknik som ger hög kapacitet och därmed är tids- och kostnadseffektiv

Sekretess och datasäkerhet

Informationssäkerhet är en helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner för att se till att våra kunders data alltid är skyddad och behandlas helt konfidentiellt.

Samtliga översättare och intern personal är bundna av sekretessavtal

Kontinuerligt övervakad och uppdaterad IT-miljö med hög säkerhet

Krypterad filöverföring samt at-rest-kryptering av lagrade filer

Vid behov ingås NDA, tillhandahållet av er som uppdragsgivare