Medicin & farmakologi

Vi tillhandahåller kvalificerade medicinska översättningar åt företag och myndigheter.

Medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska översättningar utförs alltid av kvalificerade facköversättare med expertis inom det specifika medicinska området.

De medicinska översättningar vi tillhandahåller är i de allra flesta fall avsedda för en specialiserad, professionell målgrupp. Vi utför även medicinska översättningar avsedda för en bredare målgrupp i form av marknadsföringsmaterial, informationsblad, produktbeskrivningar och pressmeddelanden.

Översättning av texter inom medicin & läkemedel

Vi hanterar i stort sett alla efterfrågade språk för medicinska översättningar. Några av de vanligast förekommande språken är svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, franska och spanska. Sammanlagt erbjuder vi medicinska översättningar till fler än 60 olika språk.

 • Bipacksedlar
 • Doseringsetiketter
 • Forskningsprogram
 • Forskningsrapporter
 • Kliniska prövningar
 • Licensavtal
 • Läkemedelsbroschyrer
 • Medicinsk utrustning
 • Medicinska rapporter
 • Medicinska studier
 • Medicinska publikationer
 • Patentansökningar
 • Patientinformation
 • Prövningsprotokoll
 • Regulatoriska dokument
 • Utbildningsmaterial
 • Produktbeskrivningar
 • Marknadsföringsmaterial
 • Pressmeddelanden
 • Medicinska webbplatser

Ämnen och branscher för medicinska översättningar

Dopply översättningsbyrå har ett stort antal facköversättare inom området medicin. De har den kompetens som krävs för att översätta avancerade medicinska texter inom sina expertområden. Nedan är några av de ämnen inom medicin som vi arbetar med.

 • Allergologi
 • Anestesiologi
 • Angiologi
 • Dentalvård
 • Dermatologi
 • Embryologi
 • Endokrinologi
 • Farmakologi
 • Gastroenterologi
 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Geriatrik
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Neurokirurgi
 • Nukleärmedicin
 • Obstetrik och gynekologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Pediatrik
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Reumatologi
 • Urologi

Språk vid översättningar inom medicin och farmakologi

Vi hanterar i stort sett alla efterfrågade språk för medicinska översättningar. Några av de vanligast förekommande språken är svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, franska och spanska. Sammanlagt erbjuder vi medicinska översättningar till fler än 60 olika språk.

Om våra översättningstjänster

Kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen. Om vårt kvalitetsarbete »

Enkelt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete eller layout behövs ordnar vi det. Våra enkla och effektiva lösningar frigör tid hos våra kunder. Kontakta oss »

Översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen. Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. Om sekretess »