fbpx

Översättningar inom e-hälsa och digital vård

Facköversättningar inom e-hälsa och digital vård

Översättning inom e-hälsa ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och expertis inom medicinsk terminologi. För översättning av gränssnitt i e-hälso-appar krävs också god förståelse för användarupplevelsen. Våra facköversättare är specialiserade inom det medicinska området och vana vid att arbeta med material avsett för olika patientgrupper, för professionen och förstår samtidigt de speciella förutsättningarna inom digital vård.

KUNDER

Varför välja Dopply för översättningar inom digital vård?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner för era översättningar inom e-hälsa och digital vård.

Endast kvalificerade facköversättare med specialisering inom e-hälsa och digital vård

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Överensstämmelse med gällande EU-förordningar (t.ex. IVDR / MDR)

Vi använder den allra senaste, smarta översättningstekniken

Trygg och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden

Översättningsbyrån som förstår utmaningarna inom digital vård

Våra facköversättare är specialiserade inom medicin med särskilt fokus på översättning relaterade till digitala vårdtjänster såsom e-hälsoappar, digital triage och AI-stöd i vården. Vi har mångårig erfarenhet av att översätta system och medicinskt innehåll åt företag verksamma inom den digitala vårdsektorn. Översättningsarbetet är nära integrerat med företagens produktutveckling och sker kontinuerligt till en rad europeiska språk.

Rätt medicinsk terminologi

Översättning inom e-hälsa ställer mycket höga krav på språkkunskaper, analytisk förmåga och förståelse av såväl käll- som målspråkets praktiska kontext. Våra kvalificerade facköversättare har också mycket god inblick i de utmaningar som digital vård innebär.

Kvalificerade facköversättare för rätt medicinsk terminologi

Samtliga översättningar granskas av två medicinskt inriktade facköversättare

Överensstämmelse med EU-förordningar (tex MDR / IVDR)

Avancerad terminologihantering för översättare med möjlighet till term-godkännande av uppdragsgivare

Dedikerat översättarteam

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma medicinskt inriktade facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam lär känna er företagsterminologi och vet vilka särskilda önskemål ni har.

Minst två dedikerade facköversättare samt projektledare i kundens översättarteam

Ert översättarteam lär känna företaget och hur ni vill uttrycka er

Konsekvent språk och terminologi över tid med hjälp av tydliga arbetsflöden och databasstöd

Vid behov finns kvalificerade facköversättare tillgängliga som ersättare med kort varsel

Smart effektiv teknik

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Våra översättare arbetar med kundspecifika terminologidatabaser, AI-drivna översättningsverktyg och automatiserade arbetsflöden.

Översättarna använder marknadens mest kraftfulla översättningsverktyg

Effektiva kundanpassade arbetsflöden med versionshantering för uppföljning

Konsekvent terminologihantering med interaktiv efterlevnadskontroll

Smart teknik som ger hög kapacitet och därmed är tids- och kostnadseffektiv

Sekretess och datasäkerhet

Informationssäkerhet är en helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner för att se till att våra kunders data alltid är skyddad och behandlas helt konfidentiellt.

Samtliga översättare och intern personal är bundna av sekretessavtal

Kontinuerligt övervakad och uppdaterad IT-miljö med hög säkerhet

Krypterad filöverföring samt at-rest-kryptering av lagrade filer

Vid behov ingås NDA, tillhandahållet av er som uppdragsgivare