Medicinska översättningar

Dopply översättningsbyrå tillhandahåller kvalificerade medicinska översättningar åt företag och myndigheter. Medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska översättningar utförs alltid av kvalificerade facköversättare med expertis inom det specifika medicinska området.

Dopply översättningsbyrå tillhandahåller kvalificerade medicinska översättningar.

Dopply översättningsbyrå tillhandahåller kvalificerade medicinska översättningar.

De medicinska översättningar vi tillhandahåller är i de allra flesta fall avsedda för en specialiserad, professionell målgrupp. Vi utför även medicinska översättningar avsedda för en bredare målgrupp i form av marknadsföringsmaterial, informationsblad, produktbeskrivningar och pressmeddelanden.

Språk vid översättningar inom medicin & läkemedel

Vi hanterar i stort sett alla efterfrågade språk för medicinska översättningar. Några av de vanligast förekommande språken är svenska, danska, norska, finska, engelska, tyska, franska och spanska. Sammanlagt erbjuder vi medicinska översättningar till fler än 60 olika språk.

Översättning av texter inom medicin & läkemedel

Ämnesområdet medicinska översättningar är stort och omfattar allt från forskningsrapporter till patientinformation. Nedan är några av de olika slags medicinska översättningar vi tillhandahåller.

 • Bipacksedlar
 • Doseringsetiketter
 • Forskningsprogram
 • Forskningsrapporter
 • Kliniska prövningar
 • Licensavtal
 • Läkemedelsbroschyrer

 • Medicinsk utrustning
 • Medicinska rapporter
 • Medicinska studier
 • Medicinska publikationer
 • Patentansökningar
 • Patientinformation
 • Prövningsprotokoll

 • Regulatoriska dokument
 • Utbildningsmaterial
 • Produktbeskrivningar
 • Marknadsföringsmaterial
 • Pressmeddelanden
 • Medicinska webbplatser

Ämnen och branscher för medicinska översättningar

Dopply översättningsbyrå har ett stort antal facköversättare inom området medicin. De har den kompetens som krävs för att översätta avancerade medicinska texter inom sina expertområden. Nedan är några av de ämnen inom medicin som vi arbetar med.

 • Allergologi
 • Anestesiologi
 • Angiologi
 • Dentalvård
 • Dermatologi
 • Embryologi
 • Endokrinologi
 • Farmakologi
 • Gastroenterologi

 • Kardiologi
 • Kirurgi
 • Geriatrik
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Neurokirurgi
 • Nukleärmedicin
 • Obstetrik och gynekologi
 • Onkologi

 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Pediatrik
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Reumatologi
 • Urologi

Auktoriserade översättare inom medicin

Dopply översättningsbyrå kan naturligtvis även tillhandahålla medicinska översättningar som är bestyrkta av våra auktoriserade översättare. Vi har ett stort antal auktoriserade översättare med inriktning mot medicin och läkemedel. Sammanlagt erbjuder vi bestyrkta översättningar till ett 30-tal olika språk. Auktoriserade översättare »

Om våra översättningstjänster

Kvalitet att lita på

Att välja rätt översättningsbyrå vid översättning av medicinsk dokumentation är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och medicinrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen.
Om vårt kvalitetsarbete »

En stabil översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen.
Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare.
Om sekretess »

Enkelt och smidigt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format som ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete, textsättning eller layout behövs ordnar vi det. Genom att erbjuda enkla och effektiva lösningar frigör vi tid hos våra kunder.
Kontakta oss »

Översättningar till rätt pris

Våra kunder efterfrågar självfallet konkurrenskraftiga priser för medicinska översättningar. Dopply översättningbyrås priser är bland marknadens lägsta för högkvalitativa översättningar. Vi ser till affärsnyttan för er och föreslår alltid de mest kostnadseffektiva lösningarna. Att vi kan erbjuda medicinska översättningar till låga priser betraktar vi som en stark konkurrensfördel.  
Pris översättning »