Spanska översättningar

Dopply översättningsbyrå tillhandahåller översättningar till och från spanska åt företag och organisationer. Bland våra kunder finns även andra översättningsbyråer. Som kund får ni hjälp av kvalificerade facköversättare med lång yrkeserfarenhet och gedigen ämneskunskap. Vid översättningar till spanska arbetar vi uteslutande med översättare vars modersmål är spanska och som har den branschspecialisering som uppdraget kräver.

Språkkombinationer

Nedan är några av de språkkombinationer vi oftast arbetar med.

 • Spanska till svenska | Svenska till spanska
 • Spanska till engelska | Engelska till spanska
 • Spanska till tyska | Tyska till spanska
 • Spanska till franska | Franska till spanska
 • Spanska till ryska | Ryska till spanska
 • Spanska till polska | Polska till spanska
 • Spanska till italienska | Italienska till spanska


Spanska översättningar

Dopply översättningsbyrå tillhandahåller facköversättningar till och från spanska.


AUKTORISERADE ÖVERSÄTTARE – SPANSKA

Hos Dopply översättningsbyrå finns auktoriserade översättare som arbetar med texter som ska översättas från spanska till svenska samt omvänt. En bestyrkt översättning behövs ofta i de fall det rör sig om juridiska handlingar, avtal, intyg, personbevis och liknande dokument som ska användas i kontakter med myndigheter eller i domstol. Vid behov kan vi även hjälpa er med bestyrkta översättningar mellan andra språk. Vi har auktoriserade översättare för ett 3o-tal olika språkkombinationer. Auktoriserade översättare »


auktoriserade spanska översättare

Vi har auktoriserade översättare för bestyrkta spanska översättningar.


Ämnen och branscher

 • Årsredovisningar
 • Pressmeddelanden
 • Informationsblad
 • Marknadsföringsmaterial
 • IT-dokument
 • Patentdokumentation
 • Rapporter
 • Regelverk
 • Policies
 • Artiklar

 • Webbplatser
 • Datorprogram
 • Mobilapplikationer
 • E-handel
 • Supportsystem
 • Intranät
 • Broschyrer
 • Utbildningsmaterial
 • Produktbeskrivningar
 • Produktspecifikationer

 • Användarmanualer
 • Hjälpdokumentation
 • Handböcker
 • Installationsmanualer
 • Bruksanvisningar
 • Driftinstruktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Säkerhetsmanualer
 • Serviceanvisningar
 • Revisionsrapporter & audits

Om våra översättningstjänster

Kvalitet att lita på

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som beställare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen.
Om vårt kvalitetsarbete »

En stabil översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen.
Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklar del av vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare.
Om sekretess »

Enkelt och smidigt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete, textsättning eller layout behövs ordnar vi det. Genom att erbjuda enkla och effektiva lösningar frigör vi tid hos våra kunder.
Kontakta oss »

Översättningar till rätt pris

Våra kunder efterfrågar givetvis översättningar till bra priser. Dopply översättningbyrås priser är bland marknadens lägsta för högkvalitativa översättningar. Vi ser till affärsnyttan för er och föreslår alltid våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna. Att vi kan erbjuda översättningar till låga priser betraktar vi som en stark konkurrensfördel.  
Pris översättning »