fbpx

Teknisk översättning

Kvalificerad teknisk översättning av branschexperter

Nästan alla tekniska branscher genomgår idag stora och snabba förändringar. Kvalificerad teknisk översättning ställer därför höga krav på expertis inom det aktuella området. Våra tekniska facköversättare förstår tekniken i grunden och följer aktivt utvecklingen i er bransch.

Översättningsbyrå - teknisk översättning

KUNDER

Varför välja Dopply för teknisk översättning?

Nedan är några anledningar till att våra kunder väljer Dopply som samarbetspartner för sina tekniska översättningar.

Endast kvalificerade facköversättare med rätt teknisk specialisering

Eget dedikerat översättarteam med samma översättare varje gång

Våra översättare har mycket god branschkunskap och vet vilka termer som faktiskt används

Vi använder den allra senaste, AI-drivna, översättningstekniken

Trygg och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden

Teknisk översättning

Våra facköversättare är inriktade olika smalare fält inom sina teknikområden. Dagens snabba utvecklingshastighet gör att en hög grad av specialisering är ett måste för att kunna arbeta som kvalificerad teknisk översättare idag. Nedan är några exempel på teknikområden vi arbetar med.

 • Bygg & anläggning
 • Fordon
 • Kemi
 • Maskin
 • Telekom
 • Tillverkning
 • Robotik
 • Reglerteknik
 • Optisk teknik
 • Miljöteknik
 • Maskinteknik
 • Kärnteknik
 • Industriteknik
 • Energiteknik
 • Elektroteknik
 • Datorteknik
 • Mätteknik

Tekniska språkexperter

Teknisk översättning ställer höga krav på kunskap om branschspecifik terminologi. Vidare behöver översättaren förstå hur tekniken fungerar och den kontext där texten ska användas. Våra facköversättare har den expertis som krävs.

Branschspecifika facköversättare för rätt tekniska termer

Samtliga översättningar korrekturgranskas av teknisk facköversättare

Överensstämmelse med gällande regelverk, lagar och förordningar

Lång erfarenhet av att översätta motsvarande tekniska dokument

Dedikerat översättarteam

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma tekniskt inriktade facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam lär känna er företagsterminologi och veta vilka särskilda önskemål ni har.

Minst två dedikerade facköversättare samt projektledare

Ert översättarteam lär känna företaget och hur ni vill uttrycka er

Konsekvent språk och terminologi över tid

Vid behov finns kvalificerade facköversättare tillgängliga som ersättare

Smart effektiv teknik

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Våra översättare arbetar med kundspecifika terminologidatabaser, smarta översättningsverktyg och automatiserade arbetsflöden.

Översättarna använder marknadens mest kraftfulla översättningsverktyg

Säkra kundanpassade arbetsflöden med versionshantering för uppföljning

Konsekvent teknisk terminologihantering med interaktiv efterlevnadskontroll

Effektiva AI-drivna översättningslösningar ger hög kapacitet till lägre pris med bibehållen kvalitet.

Sekretess och datasäkerhet

Informationssäkerhet är en helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner för att se till att våra kunders data alltid är skyddad och behandlas helt konfidentiellt.

Samtliga översättare och intern personal är bundna av sekretessavtal

Kontinuerligt övervakad och uppdaterad IT-miljö med hög säkerhet

Krypterad filöverföring samt at-rest-kryptering av lagrade filer

Vid behov ingås NDA, tillhandahållet av er som uppdragsgivare