Tekniska översättningar

Vi tillhandahåller tekniska översättningar åt såväl större företagskoncerner som mindre industri-, teknik- och tjänstebolag.

Dopply översättningsbyrå har erfarna tekniska översättare med specialistkompetens inom en rad olika branscher.

Vi tillhandahåller tekniska facköversättningar åt företag inom en rad olika branscher.

Ämnen och branscher för tekniska översättningar

Våra facköversättare är experter inom sina respektive ämnesområden. Nedan är en sammanställning av de dokumentslag och ämnesområdena inom teknisk översättning som vi arbetar med.

 • Data & IT
 • Elektronik
 • Energi
 • Fordonsindustri, fordonsteknik
 • Industriteknik
 • Kemiteknik
 • Kärnteknik
 • Maskinteknik
 • Mekanik
 • Telekommunikation
 • Transport & logistik
 • Teknisk översättningar av:
 • Användarmanualer & bruksanvisningar
 • Driftinstruktioner
 • Felsökningsguider
 • Installationsmanualer
 • Produktbeskrivningar
 • Programvaror
 • Revisionsrapporter & audits
 • Service- och installationsanvisningar
 • Säkerhetsmanualer
 • Tekniska specifikationer
 • Webbsidor & applikationer

Språk vid översättningar inom teknik

Teknisk dokumentation behöver ofta översättas till fler än ett språk. Vi ser till att hitta precis rätt översättare åt er för varje språkriktning. När det gäller tekniska översättningar är de mest efterfrågade språken svenska respektive engelska.

Andra språk vi ofta översätter till eller från är norska, danska, finska, tyska, franska, polska, ryska samt kinesiska. Sammanlagt erbjuder vi tekniska översättningar till fler än 60 olika språk.

Om våra översättningstjänster

Kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen. Om vårt kvalitetsarbete »

Enkelt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete eller layout behövs ordnar vi det. Våra enkla och effektiva lösningar frigör tid hos våra kunder. Kontakta oss »

Översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen. Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. Om sekretess »