Teknisk översättning

Specialiserade tekniska facköversättare

Att översätta tekniska texter kräver inte bara att översättaren behärskar terminologin inom det specifika området utan också har en förståelse för själva tekniken. De facköversättare som arbetar med teknisk översättning hos Dopply har alltid ett eller flera specialområden som de är experter inom. Det kan handla om en inriktning mot fordonsteknik, elektroteknik, maskinteknik eller mer nischade områden som energilagring.

Nästan alla tekniska branscher genomgår idag stora och snabba förändringar. Våra tekniska facköversättare ser det därför som avgörande att hålla sig à jour med den senaste teknikutvecklingen inom just er bransch. Vi har lösningarna, kontakta oss idag »

översättningsyrå - teknisk översättning

Fördelar med att välja Dopply för teknisk översättning

Teknisk översättningsbyrå

Experter på teknisk terminologi

Teknisk översättning ställer höga krav på specialistkompetens. Översättaren behöver känna till relevant teknisk terminologi och kunna branschen. Översättningar inom teknik utförs av våra erfarna facköversättare som var och en har sin särskilda specialisering inom ett visst tekniskt område.

dedikerat översättaRTEAM

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma tekniska facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam kommer sätta sig in i verksamheten, lära känna er företagsterminologi och förstå vilka särskilda önskemål och behov ni har.

Översättningsbyrå medicin - arbetsflöde

Effektivt arbetsflöde

För att kunna hålla jämn hög kvalitet både över tid och i tidspressade situationer är ett tydligt och effektivt arbetsflöde centralt. Varje steg i översättningsprocessen dokumenteras i vårt projekthanteringssystem. Tack vare en tydlig arbetsgång i varje led kan vi leverera kvalitetssäkrade översättningar varje gång.

Teknisk översättning - smart teknik

Smart översättningsteknik

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Med hjälp av kundspecifika terminologidatabaser, smarta översättningsprogram och krypterad filhantering kan vi exempelvis leverera komplexa storskaliga översättningar eller ingå som del av en agil produktutveckling.

Branscher och Ämnesområden för teknisk översättning

 • Bygg & anläggning
 • Fordon
 • Kemi
 • Maskin
 • Telekom
 • Tillverkning
 • Robotik
 • Reglerteknik
 • Optisk teknik
 • Miljöteknik
 • Maskinteknik
 • Kärnteknik
 • Industriteknik
 • Energiteknik
 • Elektroteknik
 • Datorteknik
 • Mätteknik
teknisk översättare

Om våra översättningstjänster

Kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen. Om vårt kvalitetsarbete »

Enkelt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete eller layout behövs ordnar vi det. Våra enkla och effektiva lösningar frigör tid hos våra kunder. Kontakta oss »

Översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen. Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. Om sekretess »