Teknisk översättning

Teknisk översättning innebär i de flesta fall att översättaren ska hantera texter med många facktermer inom en viss bransch eller industri. Gedigen erfarenhet och aktuell branschkännedom är ett måste vid all teknisk översättning.

En skicklig teknisk översättare har ofta ett genuint intresse för själva tekniken och förstår miljön där översättningen ska användas. De tekniska översättare vi har på Dopply översättningsbyrå är alla specialiserade inom olika branscher, från fordonsteknik till energiteknik eller maskinteknik.

översättningsyrå - teknisk översättning

Fördelar med att välja Dopply vid teknisk översättning

Teknisk översättning - terminologi

Tekniska språkexperter

Tekniska översättningar kräver att översättaren är insatt i terminologin, förstår de tekniska sambanden och den kontext som texten ska användas i. Översättningar inom teknik utförs alltid av våra erfarna facköversättare med olika tekniska specialiseringar.

Teknisk översättning - dedikerat team

dedikerat översättaRTEAM

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma tekniska facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam kommer sätta sig in i verksamhet, känna till er företagsterminologi och förstå vilka särskilda önskemål och behov ni har.

Teknisk översättning - snabb leverans

Effektivt arbetsflöde

För att kunna hålla jämn, hög kvalitet både över tid och i tidspressade situationer är ett tydligt och effektivt arbetsflöde centralt. Varje steg i översättningsprocessen dokumenteras i vårt projekthanteringssystem. Tack vare en tydlig arbetsgång i varje led kan vi leverera kvalitetssäkrade översättningar varje gång.

Teknisk översättning - smart översättningsteknik

Smart översättningsteknik

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Med hjälp av kundspecifika terminologidatabaser, smarta översättningsprogram och krypterad filhantering kan vi exempelvis leverera komplexa storskaliga översättningar eller ingå som del av en agil produktutveckling.

Teknisk översättning av:

 • Användarmanualer
 • Bruksanvisningar
 • CAD-ritningar
 • Etiketter
 • Företagssystem
 • Installationsmanualer
 • Kataloger
 • Materiallistor
 • Presentationer
 • Produktbeskrivningar
 • Programvara
 • Systembeskrivningar
 • Säkerhetsanvisningar
 • Tekniska ritningar
 • Tekniska specifikationer
 • Undervisningsmaterial
 • Webbsidor

Om våra översättningstjänster

Kvalitet

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett riktigt bra resultat. Översättaren behöver ha mycket goda språk- och ämnesrelaterade kvalifikationer för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet, också under tidspress. Som uppdragsgivare är det tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. Det ger en god och jämn kvalitet i hela översättningsprocessen. Om vårt kvalitetsarbete »

Enkelt

Våra kunder efterfrågar smidiga lösningar som sparar dem tid. Vi gör det enkelt för våra kunder genom att ta hand om hela översättningsprocessen. Det innebär att vi kan ta emot texter i det format ni föredrar, att vi väljer ut den bäst lämpade översättaren och levererar på utsatt datum. Om originalarbete eller layout behövs ordnar vi det. Våra enkla och effektiva lösningar frigör tid hos våra kunder. Kontakta oss »

Översättningspartner

”Dopply är liksom vår språkavdelning” sa en kund. Det är precis så vi vill arbeta med våra kunder. Vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Våra kunder vet att de enkelt kan nå oss, att vi fixar översättningen även vid den där oväntade arbetstoppen och ordnar layout och tryck när det behövs. Som kund får ni en stabil översättningspartner som ni kan lita på i alla lägen. Våra kunder »

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. Om sekretess »