Kompletta översättningslösningar

Dopply är en fullservicebyrå för översättningslösningar. Det innebär att ni kan vända er till oss för att få hjälp med samtliga led i översättningsprocessen. Från textbearbetning till tryckfärdig layout.

Förutom översättning erbjuder vi språkgranskning, korrekturläsning och copywriting. Om ni ska genomföra ett mer komplext lokaliseringsprojekt, t.ex. lansering av en ny internationell webbplats, kan vi hjälpa er med implementeringen i ert CMS.

Vi tillhandahåller även grafiska tjänster såsom layoutarbete, infogande av översatt text i era originalfiler och framtagning av tryckoriginal. Vi kan givetvis också hjälpa er med själva tryckningen. Vi arbetar med InDesign, Illustrator, Adobe Acrobat Pro, PowerPoint m.fl. program.

Fullservicebyrå för översättningstjänster

Beskrivning av olika lösningar

Inom ämnesområdena ekonomi, finans, bank och försäkring arbetar vi främst med privata företag, finansinstitut och kommunikationsbyråer. Det rör sig i många fall om uppdragsgivare som har ett löpande behov av översättning av finansiell information och som ställer höga krav på noggrannhet och leveranssäkerhet.

  • Fullständighet beträffande innehåll
  • Riktighet avseende innehåll och terminologi
  • Korrekt stavning, grammatik, tilltal och språklig stil
  • Uppfyllande av de specifikationer avseende terminologi och sidlayout som uppdragsgivaren lämnat

Exempel på filer eller uppdrag

På Dopply översättningsbyrå tar vi sekretess på stort allvar och ser alltid till att upprätthålla denna. Vi hanterar regelbundet känslig och konfidentiell företagsinformation och vidtar därför alla försiktighetsåtgärder för att hålla våra kunders data säkra.

Våra översättare är bundna av sekretessavtal även om uppdragsgivaren ej krävt detta
Samtlig intern personal har undertecknat sekretessavtal
Vi garanterar minsta möjliga åtkomst till allt konfidentiellt material

Vid behov kan vi även teckna ett särskilt sekretessavtal (NDA – Non Disclosure Agreement) med uppdragsgivaren.