CSR-policy

Dopply AB:s CSR-policy

Ett aktivt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) utgör en viktig del av vår värdegrund. Genom ett etiskt och ansvarstagande företagande kan vi bidra till en förbättrad samhälls- och miljöutveckling samtidigt som vi kan leva upp till våra kunders krav på oss som leverantör.

Viktiga områden som vi kontinuerligt arbetar med är god affärsetik, respekt för individen, miljö, hälsa, jämställdhet, jämlikhet samt samhällsengagemang. Att följa lokala och nationella lagar och regler är en grundförutsättning.

Ägarperspektiv

 • Beakta god affärsetik och agera ansvarsfullt med hög integritet
 • Vara en god samarbetspartner som underleverantörer vill arbeta med
 • Uppmuntra våra underleverantörer att möta relevanta CSR-krav
 • I all vår verksamhet, direkt och indirekt, sträva efter att minska vår miljöpåverkan

Arbetsgivarperspektiv

 • Erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö
 • Arbeta för att alla anställda skall få insikt, delaktighet och ansvar
 • Motverka all form av diskriminering utifrån kön, nationalitet, religion, tro, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller bakgrund.

Miljö & hållbarhet
Översättning av texter är givetvis en kontorssyssla men vi är övertygade om att ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete likväl gör stor skillnad. Inte minst kan vi påverka våra kunder att välja klimatsmarta alternativ. Vår målsättning är att dels minimera vår egen miljöpåverkan genom att aktivt välja hållbara alternativ och dels att uppmuntra våra kunder att göra goda miljöval. Hållbarhetsarbetet utvärderas kontinuerligt med uppföljning av genomförda insatser och identifiering av områden där vi kan förbättra vårt miljöarbete ytterligare.

Åtgärder för minskad miljöpåverkan

 • Minskad pappersanvändning, genom digital kommunikation och arkivering, så långt möjligt
 • Välja de mest klimatvänliga färdsätten vid tjänsteresor
 • Välja miljövänliga alternativ vid inköp när detta finns
 • Använda oss av e-fakturor om möjligt för kund
 • Uppmuntra våra kunder att välja klimatkompenserade och miljösmarta alternativ vid beställning av översättnings-trycksaker och andra översättningslösningar