fbpx

DopplyGPT

DopplyGPT – Framtidens lösning för företagsöversättningar!

DopplyGPT är en nyutvecklad AI-first-tjänst som kombinerar den senaste generativa AI-tekniken med mänsklig expertis för att ge ert företag tillgång till snabba, kostnadseffektiva facköversättningar.

.

FACKÖVERSÄTTNING MED AI

DopplyGPT kommer inledningsvis att erbjudas för översättning mellan svenska och engelska, med planer på att successivt lägga till fler språkkombinationer.

Här är några av fördelarna med DopplyGPT:

  • Effektivisering: DopplyGPT ger er möjlighet att korta ned ledtiderna och öka kostnadseffektiviteten genom att vi använder AI för både översättning och den första granskningen.
  • AI-korrektur: Genom att processa texten flera gånger med modifierade instruktioner kan DopplyGPT korrigera eventuella misstag och förbättra översättningens kvalitet.
  • Kontextuell förståelse: Till skillnad från traditionella NMT-tjänster förstår DopplyGPT, precis som en mänsklig översättare, meningen med hela texten och det övergripande budskapet.
  • Kundanpassade arbetsflöden: DopplyGPT kan arbeta med era interna terminologilistor och stilguider för att säkerställa att översättningarna överensstämmer med ert företags tonalitet och terminologi.
  • Målgruppsanpassning: DopplyGPT kan anpassas efter er specifika målgrupp för att säkerställa att era budskap når fram med rätt tilltal och ordval.
  • Kvalitetskontroll: Alla översättningar genomgår en slutlig kvalitetskontroll av en specialiserad facköversättare för att säkerställa att översättningarna inte bara är grammatiskt korrekta, utan också att de fullt ut återger den ursprungliga textens innebörd och ton samt att terminologin stämmer.

Varför välja Dopply?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner för era översättningar.

Endast kvalificerade facköversättare med rätt specialisering

Vi använder den allra senaste AI-tekniken

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Konfidentiell hantering av all kunddata. Krypterad och övervakad IT-miljö

Trygg, säker och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden