fbpx

Hållbarhet

Kvalificerade facköversättningar inom miljö & hållbarhet

Hållbarhetsöversättningar ställer höga krav på att facköversättaren håller sig uppdaterad både när det gäller ny lagstiftning och förändrad terminologi. Miljö- och hållbarhetsområdet är ett av de mest föränderliga och expansiva områden vi arbetar med. Ta hjälp av våra kvalificerade facköversättare för att effektivisera er hållbarhetskommunikation.

Översättningsbyrå - hållbarhet

KUNDER

Varför välja Dopply för översättningar inom medicinsk översättning?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner

Endast kvalificerade facköversättare med rätt specialisering inom medicin

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Överensstämmelse med gällande EU-förordningar som MDR och IVDR

Vi använder den allra senaste, smarta översättningstekniken

Trygg och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden

Översättningar inom hållbarhet och miljö

Våra facköversättare är specialiserade inom olika grenar av miljö- och hållbarhetsområdet. En del arbetar uteslutande med hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation medan andra är inriktade mot grön energiteknik, klimatteknik och exempelvis AI-användning inom ny miljöteknik. Vi ser till att rätt översättarteam, med den spetskompetens som krävs, arbetar med just era texter.

Mest efterfrågade, förutom engelska och svenska, är de nordiska språken danska, finska och norska. Vi arbetar även med europeiska språk som tyska, franska tjeckiska, nederländska och polska.

 • Användarmanualer
 • Artiklar och blogginlägg
 • Hållbarhetsrapporter
 • Marknadsföringsmaterial
 • Miljöcertifieringsdokument
 • Miljöpolicy
 • Projektdokumentation
 • Tekniska specifikationer
 • Utbildningsmaterial

Rätt & konsekvent terminologi

Översättning av texter inom hållbarhetsområdet ställer mycket höga krav på språkkunskaper, analytisk förmåga och förståelse av såväl käll- som målspråkets praktiska kontext. Våra kvalificerade facköversättare har den specialisering som krävs.

Facköversättare med särskild specialisering inom hållbarhet

Samtliga översättningar granskas av två facköversättare

Överensstämmelse med EU-förordningar

Systematiskt arbetssätt för konsekvent och riktig hållbarhetsterminologi

Dedikerat översättarteam

Som kund hos Dopply vet ni att det alltid är samma hållbarhetsinriktade facköversättare och korrekturläsare som arbetar med era texter. Ert dedikerade översättarteam lär känna er företagsterminologi och vet vilka särskilda önskemål ni har.

Minst två dedikerade facköversättare samt projektledare

Ert översättarteam lär känna företaget och hur ni vill uttrycka er

Konsekvent språk och terminologi över tid med hjälp av senaste översättningstekniken

Vid behov finns kvalificerade facköversättare tillgängliga som ersättare

Smart teknik för effektiva hållbarhetsöversättningar

På Dopply använder vi den allra senaste översättningstekniken. Våra översättare arbetar med kundspecifika terminologidatabaser, AI-drivna verktyg och automatiserade arbetsflöden.

Översättarna använder marknadens mest kraftfulla AI-översättningsverktyg

Effektiva kundanpassade arbetsflöden med versionshantering för uppföljning

Konsekvent terminologihantering med interaktiv efterlevnadskontroll

Effektiv översättningsprocess som ger er både lägre pris och snabbare leveranser

Sekretess och datasäkerhet vid översättning inom hållbarhet

Informationssäkerhet är en helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner för att se till att våra kunders data alltid är skyddad och behandlas helt konfidentiellt.

Samtliga översättare och intern personal är bundna av sekretessavtal

Kontinuerligt övervakad och uppdaterad IT-miljö med hög säkerhet

Krypterad filöverföring samt at-rest-kryptering av lagrade filer

Vid behov ingås sekretessavtal (NDA), med er som uppdragsgivare.

Översättningar inom hållbarhet och miljö

Våra facköversättare är specialiserade inom olika grenar av miljö- och hållbarhetsområdet. En del arbetar uteslutande med hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation medan andra är inriktade mot grön energiteknik, klimatteknik och exempelvis AI-användning inom ny miljöteknik. Vi ser till att rätt översättarteam, med den spetskompetens som krävs, arbetar med just era texter.

Mest efterfrågade, förutom engelska och svenska, är de nordiska språken danska, finska och norska. Vi arbetar även med europeiska språk som tyska, franska tjeckiska, nederländska och polska.

 • Användarmanualer
 • Artiklar och blogginlägg
 • Hållbarhetsrapporter
 • Marknadsföringsmaterial
 • Miljöcertifieringsdokument
 • Miljöpolicy
 • Projektdokumentation
 • Tekniska specifikationer
 • Utbildningsmaterial