Vi söker fler skickliga facköversättare


Vill du arbeta som översättare för Dopply AB? Vi är alltid intresserade av att inleda samarbeten med yrkeserfarna facköversättare och auktoriserade översättare med lång erfarenhet inom sina fackområden.

Du ska ha arbetat minst tre år som översättare med kvalificerad översättning av facktexter inom ett antal ämnesområden/branscher. Givetvis vill vi att du översätter till ditt eget modersmål. Har du, förutom gedigen erfarenhet, en teoretisk utbildning som komplement är det en stor fördel.

Vi söker särskilt översättare med branschkunskap inom ekonomi och finans, juridik, management, IT och telekom, medicin och kemi, teknik eller/och med inriktning mot informationstexter och manualer. Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret t.h.