fbpx

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring i alla led

Våra kunder efterfrågar en smidig översättningsprocess som förser dem med översättningar av god kvalitet varje gång. Som uppdragsgivare är det därför tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i samtliga led.

Vi vet också hur viktigt det är att era texter levereras i tid. Redan från projektstart utser vi kvalificerade ersättare som kan ta över om något oväntat händer. Det gör att vi alltid kan hålla våra deadlines med bibehållen kvalitet även när det oplanerade inträffar.

Översättningsbyrå - kvalitet

SÅ ARBETAR VI MED KVALITET

Vi arbetar kontinuerligt med att förfina arbetsprocesserna så att ni som uppdragsgivare får en tjänst som motsvarar era behov. Nedan är några exempel på hur vi säkerställer att våra kunder får kvalitetssäkrade översättningar som levereras i rätt tid.

Kontrollerat arbetsflöde

Varje projekt genomförs enligt ett kontrollerat arbetsflöde där samtliga steg utförs enligt bestämda rutiner. Vid eventuella avvikelser kan vi snabbt gå tillbaka och identifiera var avvikelsen uppstod och vilket steg i flödet som därmed behöver justeras. De kontrollerade arbetsflödena ger översättningar av jämn och hög kvalitet. Och leveranser i rätt tid.

Nischad branschexpertis

Huvuddelen av de texter vi översätter är facktexter som kräver en hög grad av expertis hos översättaren. Våra översättare är inriktade mot smala fält inom huvudområden som t.ex. hållbarhet, teknik, medicin eller finans. Deras erfarenhet och kunskap i kombination med den senaste AI-drivna översättningstekniken ger rätt terminologi och språkbruk för just er bransch.

Dedikerat översättarteam

Som kund tilldelas ni ett dedikerat översättarteam bestående av en projektledare och minst två specialiserade facköversättare. Varje text blir alltid först översatt och sedan korrekturläst. Eftersom det alltid är samma facköversättare som arbetar med era texter lär de känna ert företag och vet vilka termer ni föredrar. Som trygg backup finns dessutom kvalificerade ersättare som kan ta vid med kort varsel.

AI-teknik

Vi använder den allra senaste generativa AI-tekniken som ett delmoment i de flesta av våra arbetsflöden. När AI-driven textbearbetning ingår i det aktuella arbetsflödet används en eller flera språkmodeller (LLM) utifrån projektets språkkombination och ämne. Tack vare AI-tekniken kan vi både korta ner ledtider och erbjuda mer kostnadseffektiva lösningar utan kompromisser när det gäller kvaliteten.

Varför välja Dopply?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner för era översättningar.

Endast kvalificerade facköversättare med rätt specialisering

Vi använder den allra senaste AI-tekniken

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Konfidentiell hantering av all kunddata. Krypterad och övervakad IT-miljö

Trygg, säker och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden