Kvalitet & sekretess

Kvalitetssäkring och informations- & leveranssäkerhet

Våra kunder efterfrågar en smidig översättningsprocess som förser dem med översättningar av god kvalitet varje gång. Som uppdragsgivare är det därför tryggt att veta att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i samtliga led.

Informationssäkerhet är en annan helt central aspekt för våra kunder. Vi arbetar efter strikta säkerhetsrutiner som ser till att våra kunders data alltid är skyddad.

Leveranssäkerhet lyfts också fram av våra kunder. Vi vet hur viktigt det är att våra kunder får sina texter i tid. Redan från projektstart utser vi kvalificerade ersättare som kan ta över om något oväntat händer. Det gör att vi alltid kan hålla våra deadlines med bibehållen kvalitet även när det oplanerade inträffar.

Varje projekt kontrolleras noggrant enligt följande:

Inom ämnesområdena ekonomi, finans, bank och försäkring arbetar vi främst med privata företag, finansinstitut och kommunikationsbyråer. Det rör sig i många fall om uppdragsgivare som har ett löpande behov av översättning av finansiell information och som ställer höga krav på noggrannhet och leveranssäkerhet.

  • Fullständighet beträffande innehåll
  • Riktighet avseende innehåll och terminologi
  • Korrekt stavning, grammatik, tilltal och språklig stil
  • Uppfyllande av de specifikationer avseende terminologi och sidlayout som uppdragsgivaren lämnat

Sekretess

På Dopply översättningsbyrå tar vi sekretess på stort allvar och ser alltid till att upprätthålla denna. Vi hanterar regelbundet känslig och konfidentiell företagsinformation och vidtar därför alla försiktighetsåtgärder för att hålla våra kunders data säkra.

Våra översättare är bundna av sekretessavtal även om uppdragsgivaren ej krävt detta
Samtlig intern personal har undertecknat sekretessavtal
Vi garanterar minsta möjliga åtkomst till allt konfidentiellt material

Vid behov kan vi även teckna ett särskilt sekretessavtal (NDA – Non Disclosure Agreement) med uppdragsgivaren.