Leveranstider och filformat

Leveranstider för översättningar

Våra kunder förutsätter att deras översättningar levereras i tid och för oss är det givetvis en självklarhet att alltid hålla avtalade deadlines.

Leveranssäkerheten är en av våra konkurrensfördelar. Tack vare ett stort antal erfarna facköversättare och effektiv projekthantering lyckas vi leva upp till högt ställda krav.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert »

Leveranstider för våra översättningar

STANDARD
Normal leveranstid är 5 – 10 arbetsdagar beroende på hur stor textmängd det rör sig om. Textens ämnesområde, svårighetsgrad, språkkombination och textformat är faktorer som påverkar leveranstiden.

EXPRESS
Vid behov kan vi leverera översättningar med mycket kort varsel. Express innebär att översättningen har en leveranstid på 1-3 arbetsdagar beroende på textens svårighetsgrad, språkkombination och textformat. Vi erbjuder även layout- och tryckproduktion med expressleverans.

STÖRRE OMFATTNING
Vid större översättningsuppdrag sker leverans enligt en överenskommen tidsplan som kan omfatta delleveranser.

Leveransformat för översättningar

Vi kan ta emot material i de flesta filformat för PC och Mac. Det går också bra att skicka oss material via vanlig post. Det är en fördel om vi får texten som en Word-, Excel-, PowerPoint-, PDF- eller textfil. Normaluppdraget levereras elektroniskt via e-post i samma format som originaltexten eller i annat format enligt överenskommelse. Om ni föredrar utskrift per post (A-porto) ordnar vi det. Bestyrkta översättningar, med en auktoriserad översättares påskrift, levereras alltid per post.

 • Årsredovisningar
 • Pressmeddelanden
 • Informationsblad
 • Marknadsföringsmaterial
 • IT-dokument
 • Patentdokumentation
 • Rapporter
 • Regelverk
 • Policies
 • Artiklar
 • Webbplatser
 • Datorprogram
 • Mobilapplikationer
 • E-handel
 • Supportsystem
 • Intranät
 • Broschyrer
 • Utbildningsmaterial
 • Produktbeskrivningar
 • Produktspecifikationer
 • Användarmanualer
 • Hjälpdokumentation
 • Handböcker
 • Installationsmanualer
 • Bruksanvisningar
 • Driftinstruktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Säkerhetsmanualer
 • Serviceanvisningar
 • Revisionsrapporter & audits