fbpx

Leveranstider

Leverans i tid

Våra kunder förutsätter att deras översättningar levereras i tid och för oss är det givetvis en självklarhet att alltid hålla avtalade deadlines. Tack vare effektiva arbetsflöden, erfarna facköversättare och pålitliga backup-system för personal kan kan vi leverera i rätt tid. Varje gång.

Översättningsbyrå - leveranstider & express

Standard

Normal leveranstid är från c:a 3 arbetsdagar beroende på hur stor textmängd det rör sig om.

Ämnesområde, textens svårighetsgrad, språkkombination och textformat är faktorer som också kan påverka leveranstiden.

Volym

Vid större översättningsuppdrag sker leverans enligt en överenskommen tidsplan som kan omfatta delleveranser.

Vid löpande samarbeten med återkommande översättningar kan leveranstiderna kortas avsevärt.

Express

Vid behov kan vi leverera översättningar med mycket kort varsel. Våra kvalitetskrav är dock alltid lika höga.

Vi erbjuder även layout- och tryckproduktion med expressleverans.

Varför välja Dopply?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner för era översättningar.

Endast kvalificerade facköversättare med rätt specialisering

Vi använder den allra senaste AI-tekniken

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Konfidentiell hantering av all kunddata. Krypterad och övervakad IT-miljö

Trygg, säker och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden