Om oss

Dopply AB

Dopply AB har kontor i Stockholm, Malmö och Lund och våra kunder finns runt om i Sverige samt utomlands. Vi har levererat kvalitativa facköversättningar åt företagskunder sedan 2006.

Dopply översättningsbyrå – Stockholm, Malmö, Lund
Våra kunder finns över hela landet.

Vi översätter främst facktexter, dokument och handlingar åt företag, myndigheter och organisationer. Med fler än 2000 erfarna facköversättare är vår språkbredd stor och vi arbetar med praktiskt taget alla efterfrågade språk. Kvalitetssäkring och sekretess är självklara komponenter i vårt arbete.

Dopply är en fullservicebyrå för översättningslösningar. Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder med samtliga led i översättningsprocessen, från själva översättningen till färdigt tryckoriginal eller lokaliserad webbplats. Vid behov hjälper vi även våra kunder med språkgranskning, korrekturläsning, kreativt skrivande och copywriting. Efterhand som vi lär känna er som uppdragsgivare ökar också våra möjligheter att leverera tjänster anpassade efter era önskemål och förutsättningar. Vi strävar efter att vara en trygg språkpartner för våra kunder.