fbpx

Säkerhet & sekretess

Säker hantering av er data

Informationssäkerhet är ett högprioriterat område för oss. Vi hanterar regelbundet känslig och konfidentiell företagsinformation och vidtar därför alla försiktighetsåtgärder för att hålla våra kunders data säkra. Vi har utformat varje steg i vårt arbetsflöde så att säkerhetsaspekten alltid beaktas fullt ut.

Våra säkerhetsrutiner kännetecknas av krypterad överföring av information, säker datalagring, begränsade behörigheter och sekretessavtal med all personal samt med uppdragsgivare vid behov. Som kund hos oss kan ni känna er trygga med att er företagsinformation behandlas tryggt och helt konfidentiellt.

Översättningsbyrå - säkerhet och sekretess

SÅ ARBETAR VI MED INFORMATIONSSÄKERHET

Nedan är några exempel på hur vi arbetar med att hålla våra kunders data säker. Vi utför kontinuerligt revisioner av våra säkerhetsrutiner för att ytterligare förstärka och anpassa dem till aktuella förutsättningar.

Säker kundportal

Som kund hos Dopply översättningsbyrå lägger ni beställningar i vår kundportal. Där kan ni också få offerter och hämta översatt material. All dataöverföring i kundportalen är krypterad. Varje anställd, som ni vill ska kunna agera beställare, får en personlig inloggning till kundportalen.

Kryptering ’At rest’

De allra flesta översättningsföretag tillhandahåller säker filöverföring. Vi har tagit det ett steg längre. Förutom krypterade filöverföringar låter vi kryptera alla sparade dokument. Skulle tredje part, mot förmodan, få åtkomst till lagrade filer förblir de helt oläsliga för denne.

Data residency inom EU & GDPR

Vi använder oss endast av servrar placerade inom EU. Till skillnad mot många andra översättningsföretag tillåter vi inte att era dokument sparas på t.ex. amerikanska molntjänster.

Dessutom innehåller material som ska översättas ofta personuppgifter om EU-medborgare. Dessa uppgifter måste, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), lagras inom EU eller inom jurisdiktion med motsvarande skydd. Datalagring inom EU innebär alltså både en minskad säkerhetsrisk och ökad GDPR-efterlevnad.

Sekretess & NDA

Samtlig personal hos Dopply är bunden av strikt sekretess och förpliktigad att behandla all information helt konfidentiellt. Vi tecknar gärna ett sekretessavtal, ett NDA, med er som uppdragsgivare under förutsättning att ni tillhandahåller avtalstexten.

I våra arbetsflöden använder vi olika behörighetsnivåer för temporär dataåtkomst. Det innebär t.ex. att översättaren får tillgång till kundmaterial i den omfattning som krävs för att slutföra uppgiften. Därefter begränsas åter dataåtkomsten.

Varför välja Dopply?

Nedan är några anledningar till att välja Dopply som samarbetspartner för era översättningar.

Endast kvalificerade facköversättare med rätt specialisering

Vi använder den allra senaste AI-tekniken

Eget dedikerat översättarteam med samma projektledare och översättare varje gång

Konfidentiell hantering av all kunddata. Krypterad och övervakad IT-miljö

Trygg, säker och snabb leverans med kvalitetssäkrade arbetsflöden